Organizatorzy

Dyrektor Artystyczny
dr hab. Anna Wróbel
Koncepcja Artystyczna
dr hab. Jan Bokszczanin prof. UMFC

 

 

Organizator główny:

 

Współorganizator III i IV edycji:

Powiatowa Instytucja Kultury - Legionowo